BATXILLERAT

Informacions generals
Compra d'iPads

La compra dels iPads es pot fer de dues maneres:

- Compra online:

Cal anar al següent enllaç: http://www.microgestio.com/institutbaixamar
Introduir el codi de l'institut: 0805133 (No és el codi de centre, malgrat s'hi assembla)
S'escull el que es vol i se segueixen les instruccions que apareixen a la pantalla.

- Compra presencial:

Es passa a recollir la targeta acreditativa a l'institut, tot i que segurament amb el codi de l'institut (0805133) podria ser que n'hi hagués prou.
En el següent enllaç hi ha la informació i localització de la botiga:Lectures prescriptives de Batxillerat.

Lectures prescriptives per a les matèries comunes de batxillerat 

Lectures prescriptives per a la matèria comuna de llengua catalana i literatura al batxillerat 

Promoció 2013-2015
1. Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos (versió actualitzada)* 
2. Antologia de poesia catalana. 35 poemes* 
3. Josep Maria de Sagarra, El cafè de la Marina
4. Jesús Moncada, El cafè de la granota
5. (A criteri del departament de llengües.)

Lectures prescriptives per a la matèria comuna de llengua castellana i literatura al batxillerat

Promocions 2012-2014 i 2013-2015
1. Fernando de Rojas, La Celestina
2. Miguel Mihura, Tres sombreros de copa
3. Cristina Fernández Cubas, Mi hermana Elba y los altillos de Brumal
4. Antología de poesía española*
5. (A criteri del departament de llengües.) 

Lectures prescriptives per a les matèries de modalitat de literatura

Lectures prescriptives per a la literatura universal de la modalitat d'humanitats i ciències socials i de la modalitat d'arts (via d'arts escèniques, música i dansa) del batxillerat.

Promoció 2013-2015
1. Antologia de poesia universal* 
2. Dante Alighieri, Divina Comèdia. Infern
3. William Shakespeare, Romeu i Julieta
4. Honoré de Balzac, Eugénie Grandet
5. Thomas Mann, La mort a Venècia
6. Franz Kafka, La metamorfosi


Currículum i orientació

Comments