Projectes

Com a centre nou que som estem començant a treballar en diferents projectes. Alguns d'ells es troben encara en una fase inicial. A continuació us fem una breu descripció dels projectes que s'estan desenvolupant:


AGENDA 21____________________________________________________________________________________________________


L’instiut Baix a mar va iniciar ja el projecte Agenda 21 el curs 2009-2010, amb l’objectiu de fer un centre sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Aquest curs acadèmic volem crear una Comissió, on hi hagi implicats membres de tota la comunitat educatvia i ens plantegem seguir dues liníes bàsiques d’actuació:

1. La reducció del consum de recursos.

2. La millora de l’espai del pati.

3. La creació d’un hort.INTERCANVI____________________________________________________________________________________________________


El curs 2011-2012 vam iniciar a través de correu electrònic un intercanvi. Aquest curs continuarem projecte d’intercanvi, l’objectiu del qual és promoure la mobilitat i la cooperació entre els centres educatius. Els alumnes de quart d'ESO realitzEn un intercanvi amb alumnes d'Alemanya.APRENDRE A APRENDRE__________________________________________________________________________________________


En tots els cursos acadèmics, fem unes jornades de tècniques d’estudi per tot l’alumnat del centre, amb l’objectiu de donar eines als alumnes per millorar els hàbits d’estudi. A segon, tercer i quart d'ESO ho fem al llarg del primer trimestre. A primer d'ESO ho fem el segon trimestre, ja que considerem que cal primer un bon procés d’adaptació.

Durant una setmana substituirem algunes classes per sessions de tècniques d’estudi.PHYLÉ________________________________________________________________________________________________________


Durant el curs 2010-2011 vam iniciar una coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu de començar un projecte de mesures alternatives destinat a l’alumnat del centre que està sancionat amb una expulsió.

El mitjans del curs 2013-2014 vam poder iniciar aquest projecte on oferim als alumnes una alternativa a l'expulsió a casa, un espai de reflexió i a les famílies un punt de trobada, diàleg i comunicació amb els professionals.MEDIACIÓ______________________________________________________________________________________________________

Al llarg del curs 2010-2011 un grup d’alumnes del centre van fer una formació de mediació. Aquesta formació va estar dirigida per una tècnica en mediació del servei de mediació de Vilanova i la Geltrú. Amb aquesta formació vam cloure la primera fase del projecte de mediació.

Durant aquest curs iniciarem la segona fase del projecte de mediació consistent en crear un servei de mediació al centre.


PARELLES LINGÜÍSTIQUES_________________________________________________________________________________________


El projecte de parelles lingüístiques pretén ajudar l'alumnat nouvingut  amb l’expressió oral en llengua catalana. Són els mateixos alumnes del centre qui ofereixen aquest suport a l'alumnat nouvingut.TUTORIA ENTRE IGUALS__________________________________________________________________________________________


Basant-nos amb l’aprenentatge cooperatiu com a una metodologia de treball molt propera als alumnes, utilitzem la tutoria entre iguals per treballar diferents aspectes que ens puguin servir per donar suport i ajudar aquells alumnes que ho necessitin.VALOREM ALLÒ QUE FEM _________________________________________________________________________________________


Des del primer curs i trimestralment donem diplomes als alumnes valorant l’esforç, el rendiment i al bon comportament. Amb aquest fet, pretenem donar un reconeixement a tots aquells alumnes que s’ho mereixen per la seva trajectòria.LABDOO_______________________________________________________________________________________________________


Els alumnes de quart d'ESO, col·laboren amb l'ONG Labdoo, un projecte sense ànim de lucre que té com a objectiu proporcionar ordinadors portàtils a les escoles de diversos llocs del món per tal d'acabar amb l’anomenada fractura digital.COACHING A L'AULA_____________________________________________________________________________________________


En funció de les necessitats dels grups classes, realitzem dinàmiques de grup amb la finalitat de millorar el rendiments, els aprenentatges, les relacions i les habilitats socials.TOTS SOM TUTORS______________________________________________________________________________________________


Aquest curs 2014-2015,  tot el professorat dels equips docents de primer i segon d'ESO fan de tutors, la qual cosa permet millorar l'atenció de l'alumnat i fer un  seguiment més exhaustiu tan a nivell acadèmic, personal i social. 


Comments