Personal del centre

EQUIP DIRECTIU 

Directora

Núria Espada

Cap d’Estudis

Lluís Garcés

Secretària

Mª Jesús Gómez

Coordinadora Pedagògica

Roser Cervera
PROFESSORAT 


Professor

Departament

Patricia De Andrés Monteagudo

Orientació

Mireia Bricio Bayona

Usee

Roser Cervera Giralt

Socials

Jordi Colell Ortega

Català

Núria Espada Llurba

Ciències

Marta Ferrer Tous

Català

Jordi Font González

Matemàtiques

Nuria Galdón González

Castellà

Lluís Garcés Andrés

Tecnologia

Mª Angeles García Torres

Ciències

Mª Rosa Garicano Muñoz

Ciències

Patricia Gasulla Blanco

Orientació

Noelia Gironés Monclús

Tecnologia

Mª Jesús Gómez Fraile

Ll. Estrangeres

Marco Antonio González Joseph

Ed. Física

Roger Grau Roca

Matemàtiques

Jordi Hinojosa Beatobe

Socials

Elisabet Huguet Soler

Català

Montse Jaen García

Ciències

Pilar Lorenz Pérez

Arts

Enrique Manzano Canillas

Arts

Merche Martín Menéndez

Tecnologia

José Manuel Mera De La Torre

Orientació

Conxita Miró Escayola

Arts

Mª Angeles Moreno Fernández

Castella

Conchi Pellón Cecín

Ll. Estrangeres

Susana Presas Rodríguez

Socials

Jorge Prieto Beltran

Matemàtiques

Mª Josep Rogla Adsuara

Ll. Estrangeres

Núria Rovira Mas

Ll. Estrangeres

Antonio Ruiz Casado

Ciències

José Antonio Ruiz Ortega

Psicopedagogia

Antonio Sánchez Navarro

Matemàtiques

Natalia Salmeron Burgos

Arts

Marta Ingles Figueroa

Socials

Tomas Vidal Lanza

Socials

Daniel Royo Burillo

Clàssiques

Rosa Gemma Venegas Jiménez

Usee

Aida Carrasco Alberca

Usee

Susana Cabrera Velardo

Consergeria

Cecilia Orgambides Jurado

Secretaria

PAS 

Rosa Gemma Venegas Jiménez

Educadora

Aida Carrasco Alberca

Auxiliar d’Ed. Especial

Bernat Bayer

Auxiliar d’Ed. Especial

Susana Cabrera Velardo

Consergeria

Cecilia Orgambides Jurado

Secretaria

Comments