QUART D'ESO - ORGANITZACIÓ CURRICULAR

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

 ORGANITZACIÓ CURRICULAR    
 DESCRIPCIÓ

 AGRUPAMENTS FLEXIBLES
A les matèries de matemàtiques, castellà i anglès. Dels tres grups de quart fem tres grups en aquestes matèries (T1, T2 i T3), distribuïts per nivell acadèmic.

 DESDOBLAMENTS A les matèries de tecnologia i ciències naturals es divideix el grup en dos una hora a la setmana.

 OPTATIVES Les optatives de 4t tenen una durada de 9h setmanals. Els alumnes han d"escollir tres matèries que seran anuals.

 ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ
Oferim les matèries de Necessitats de la Llar, Habilitats Socials i Lectura de prensa. Tots els alumnes, exceptuant els que fan Història i cultura de les religions, faran les quatre matèries al llarg del primer quadrimestre.

 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR
Oferim un programa de diversificació curricular pels alumnes amb baix rendiment i manca de motivació en els estudis. Els dimecres i els divendres realitzen pràctiques educatives en un entorn laboral. 

       CURRÍCULUM DE QUART D'ESO

 MATÈRIA  
 HORES

 Llengua catalana i literatura  3

 Llengua castellana i literatura  3

 Llengua estrangera  3

 Matemàtiques  4

 Ciències socials, geografia i història  3

Educació eticocívica          1

 Educació física  2

 Projecte de recerca
 0

 Religió (opcional) /Alternativa
 1

 Tutoria  1

 Matèries optatives  9

Comments